Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Học mới - Từ vựng IT

Chúng tôi đã đưa ra những Từ vựng IT được sử dụng thường xuyên trong môi trường lập trình, lấy tham khảo từ những ngôn ngữ lập trình như Swift, Ruby, PHP,...
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ được tính toán dựa trên mức độ thuần thục qua các bài học. Vì có trường hợp việc Luyện tập não bộ sẽ được thực hiện qua việc học từ mới, nhưng cũng có trường hợp một số từ sẽ được lặp lại vài lần trong suốt bài học.
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ tốt hơn đối với những từ được lặp lại nhiều lần giữa các bài học.

Màu của mức độ thuần thục: A    B    C    D    E    F

Phát âm tự động  
Số lượng Từ 1 lần học:     Hình thức trả lời  

Từ vựng sơ cấp

Những Từ vựng IT tiếng Anh sơ ...

Bắt đầu học

Từ vựng trung cấp

Trong phần này, chúng tôi đã t ...

Bắt đầu học

Từ vựng nâng cao

Những Từ vựng IT tiếng Anh nân ...

Bắt đầu học
e-lish.io Developed by @__shinji__