Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Học mới Câu IT

Chúng tôi đưa ra những Cụm từ IT thường được sử dụng trong môi trường lập trình.
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ được tính toán dựa trên mức độ thuần thục qua các lần học. Vì có trường hợp việc Luyện tập não bộ sẽ được thể hiện qua các bài học mới, nhưng cũng có trường hợp một số từ sẽ được lặp lại vài lần trong suốt bài học.
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ tốt hơn đối với những từ được lặp lại nhiều lần giữa các bài học.

Màu của mức độ thuần thục: A    B    C    D    E    F

Phát âm tự động  
Số lượng câu 1 lần học     Hình thức trả lời  

Câu cơ bản

Bao gồm những câu tiếng Anh có ...

Bắt đầu học

Tiếng Anh tán gẫu

Bao gồm những câu hay sử dụng ...

Bắt đầu học

Git commit message

Bao gồm những câu tiếng Anh có ...

Bắt đầu học

Business mail

Bao gồm những câu tiếng Anh có ...

Bắt đầu học

Tuyển dụng, phỏng vấn

Bao gồm những câu tiếng Anh có ...

Bắt đầu học

Xác nhận tiến độ

Tập hợp những câu tiếng Anh sử ...

Bắt đầu học

Tài liệu yêu cầu

Tập hợp những câu tiếng Anh sử ...

Bắt đầu học
e-lish.io Developed by @__shinji__