Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Từ vựng - Từ vựng sơ cấp

Những Từ vựng IT tiếng Anh sơ cấp đã được tuyển chọn ở mức độ tương đối dễ dàng. Dành cho những bạn chưa hoàn toàn tự tin về vốn từ vựng của mình.

Phát âm tự động  
Số lượng Từ 1 lần học     Hình thức trả lời  
Từ vựng ※ Chỉ hiển thị 1 phần Ý nghĩa
whole toàn bộ
element yếu tố, thành phần, phần tử
provide cung cấp
within trong vòng
hourly hàng giờ
default mặc định
attribute thuộc tính
allow cho phép
case trường hợp
inner bên trong

Bắt đầu học

e-lish.io Developed by @__shinji__