Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Từ vựng - Từ vựng nâng cao

Những Từ vựng IT tiếng Anh nâng cao đã được tuyển chọn ở mức độ cao hơn sơ cấp một chút. Nếu bạn nắm vững những từ vựng cần thiết ở mức độ sơ cấp, nâng cao thì trình độ của bạn sẽ gần như hoàn hảo.

Phát âm tự động  
Số lượng Từ 1 lần học     Hình thức trả lời  
Từ vựng ※ Chỉ hiển thị 1 phần Ý nghĩa
distributional tính phân phối/phân bố
convolve hoà hợp tích hợp, quấn lại
deform biến dạng
hemispherical bán cầu
eigenvector vector riêng
linear tuyến tính, đường thẳng
factorial giai thừa
scattered rải rác, phân tán
hyperbola đường cong hyperbol
lay xếp, sắp xếp

Bắt đầu học

e-lish.io Developed by @__shinji__